Zájezdy 2017

Zájezdy 2017

Svaz zdravotně postižených občanů

Spolkový  výbor, Palackého 14, Hodonín

 

V roce 2017 uspořádal Spolkový výbor SZPO následující zájezdy:

    V zahraničí se jedná o následující zájezdy:

    jednodenní zájezd do Vídně dne 26. října 2017 – cena včetně cest.poj. 320 Kč

    Přihlášky na výše uvedené zájezdy a bližší informace je možné získat osobně každou středu v době od 9,00 do 12,00 hodin  na Palackého ulici č.14  v Hodoníně nebo telefonicky ve stejnou dobu na čísle 518 352 544, 727 860 475, email RVSZPO@seznam.cz. Přihlášky byly přijímány pouze písemně a se zálohou od 3. ledna 2017.

    Ing. Petr Kokeš – předseda SV SZP