Vídeň 2017

Vídeň 2017

Účastníci zaplatí  320 Kč při přihlašování, nejpozději do konce června 2017.

Cena  zahrnuje cestovné z Hodonína do Vídně a zpět včetně cestovního pojištění. Nezapomeňte platný cestovní pas nebo platný OP.

Odjezd v 6,00 hod. od asijského bistra u autobusového nádraží Hodonín.

 

Předpokládaný program: dle zájmu společná procházka Vídeňská radnice – Parlament – Císařský palác Hofburg  – Dóm sv. Štěpána – muzea u sousoší Marie Terezie, zámek Schőnbrunn nebo individuální program.

Přihlášky a platbu za zájezd přijímá do vyčerpání  kapacity  každou středu od 9.00 – 12.00 hod. p. Černá v kanceláři SV SZPO Hodonín, Palackého 14 neb převodním příkazem, případně složenkou na účet KB 107-9039110267, var. symbol 201730 do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.

Tel.: 518 352 544, mobil 727 860 475, 725 099 710,  email rvszpo@seznam.cz