Velký Meder 2018

Velký Meder 2018

Účastníci zaplatí  500 Kč při přihlašování, nejpozději do konce ledna 2018.

Cena  rekondičního pobytu  je  70 euro + 500,- Kč

Doplatek odevzdejte nejpozději do 30. 4.  2018.

Nezapomeňte platný cestovní pas nebo platný OP a uzavřít zdravotní pojištění.

Odjezd v 9,00 hod. od Finančního úřadu u autobusového nádr. Hodonín.

Přihlášky a platby za rekondice lze uhradit  každou středu od 9.00 – 12.00 hod. v kanceláři SV SZPO Hodonín, Palackého 14 neb převodním příkazem, případně složenkou na účet KB 107-9039110267/0100, var. symbol 20182 do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno

a příjmení a místo rekondice..

Tel.: 518 352 544, mobil 727 860 475, 725 099 710,  email rvszpo@seznam.cz